کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های گاز در ۲.۵ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پوراصغری امروز در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی در حوزه مدیریت سبز، اظهار داشت: امیدوارم در ارتباط با موضوع مدیریت سبز هر ساله شاهد ارتقای کیفی و کمی اقدامات و ابداعات دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باشیم.

وی ادامه داد: در بحث مدیریت سبز به عنوان موضوع مهم در دنیا مساله «حفاظت از محیط زیست» مورد توجه قرار دارد.

معاون علمی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تلاش برای حداکثر کردن منابع با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع و بروز عوارض زیست محیطی، سران کشورها را بر این داشت که این موضوع را به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه مدیریت سبز پاسخی برای چالش های محیط زیست است، گفت: مدیریت سبز می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل مصارف باشد.

پوراصغری اظهار داشت: در ارتباط با مدیریت سبز در قانون اساسی حفظ محیط زیست را به عنوان یک وظیفه دنبال کرده ایم و در سنوات اخیر نیز در برنامه‌های توسعه ای مدیریت سبز و محورهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت سبز مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه های دولتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

پوراصغری گفت: پایدار کردن ردیفی تحت عنوان مدیریت سبز در قوانین بودجه سنواتی را پیگیری کردیم و از سال ۹۵ این ردیف در بودجه سنواتی پایدار شد و با توجه به اهمیت این موضوع، تخصیص صد در صد در سال را داشتیم.

وی افزود: البته امسال با توجه به اهمیت موضوع، سیاست گذاری در مورد مدیریت سبز تغییر یافته است؛ این ردیف برای پروژه ها و اقداماتی که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و از منابع خود استفاده کرده باشند تخصیص داده شده است.

پوراصغری گفت: طی سال‌های اخیر که مدیریت سبز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت شاهد کاهش هزینه های گاز به میزان ۳۰ درصد طی ۲.۵ سال اخیر بودیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی گام‌نخست در مدیریت سبز است، افزود: تقریبا تمامی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برای مدیریت سبز اهمیت ویژه‌ای قائل هستند.

معاون علمی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اهرمی کردن منابع برای استفاده حداکثری امسال در دستور کار قرار گرفته است، گفت: تقویت اعتبارات مربوط به مدیریت سبز را حتما به عنوان یکی از موارد مهم بودجه ۹۹ در دستور کار داریم؛ این رویکرد با دو شاخص «اهرمی کردن منابع برای استفاده از منابع عمومی توسط دانشگاه‌ها، استفاده از منابع درآمدهای اختصاصی و منزوج کردن با یک درصد دانشگاه‌ها» و «رتبه‌بندی دانشگاها بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت سبز به منظور بهینه کردن تخصیص منابع به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی» دنبال می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code