10 برج از بلندترین برج های ایران

بلندترین برج کشور برج میلاد تهران میباشد که این برج مخابراتی بوده و به عنوان نماد تهران مطرح میشود که ۴۳۵ متر ارتفاع دارد

10 برج از بلندترین برج های ایران

                                                             برج میلاد

برج تجارت جهانی تبریز دومین برج بلند ایران میباشد که در ۳۷ طبقه احداث شده است و دارای ارتفاع ۱۹۲ متر میباشد
برج جهانی تبریز

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
سومین برج بلند ایران مربوط به برج بین المللی تهران میباشد که ارتفاع ۱۶۲ متری داشته و در ۵۵ طبقه احداث شده است
برج بین المللی تهران
10 برج از بلندترین برج های ایران

چهارمین برج بلند ایران مربوط به پروژه متل قو مازندران میباشد که در ۳۵ طبقه و با ارتفاع ۱۵۰ متر احداث شده است.
پروژه متل قو مازندران

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
پنجمین برج بلند کشور مربوط به برج آسمان فرمانیه تهران میباشد که در ۳۵ طبقه و با ارتفاع ۱۲۰ متر احداث شده است
برج آسمان فرمانیه تهران

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
ششمین برج بلند کشور برج سپهر تهران میباشد که در ۳۲ طبقه و ارتفاع ۱۱۵ متر احداث شده است
برج سپهر تهران

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
هفتمین برج بلند کشور برج باران ۲ مشهد میباشد که در ۲۷ طبقه و با ارتفاع ۱۱۰ متر اجرا شده است
برج باران مشهد
10 برج از بلندترین برج های ایران

هشتمین برج بلند کشور هتل چمران شیراز میباشد که در ۳۰ طبقه و با ارتفاع ۱۰۹ متر احداث شده است
برج چمران شیراز

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
نهمین برج بلند کشور برج شهران تبریز میباشد که در ۳۰ طبقه و با ارتفاع ۱۰۰ متر احداث شده است
برج شهران تبریز

 

10 برج از بلندترین برج های ایران
دهمین برج بلند کشور برج دو قلوی الهیه تهران میباشد که در سی طبقه و ۹۸ متر ارتفاع احداث شده است
برج دوقلو الهیه تهران
10 برج از بلندترین برج های ایران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code