نویسنده: اقتصاددان

این فاجعه بار دیگر یادمان آورد تا چه میزان در آگاهی بخشی جامعه کوتاهی کردیم

پوران درخشنده در روزنامه ایران نوشت: «فاجعه قتل رومینا بار دیگر یادآورمان ساخت که تا چه میزان در آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه کوتاهی کرده‌ایم.» در ادامه این یادداشت
ادامه مطلب